Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ με την οποία εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τη διασφάλιση της εγγυοδοσίας του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων ¨Εργων