Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς την Περιφέρεια Δ. Ελλάδας,  γιατί παρέχοντας διευκρινίσεις προς τους διαγωνιζόμενους τροποποιεί ουσιωδώς τους όρους της διακήρυξης.