Η Ένωση με αγανάκτηση διαπίστωσε ότι  με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών  επέρχονται τροποποιήσεις για τα μητρώα (άρθρα 118 και 119). Προς υπεράσπιση των συμφερόντων των μελών της απέστειλε επιστολή με τις προτάσεις της.

Εδώ η επιστολή