Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε τις παρατηρήσεις της στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών με τίτλο “Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημοσίων υποδομών και λοιπές διατάξεις”,

όπως αυτές εκγρίθηκαν από τη Δ.Ε. και την Αντιπροσωπεία της Ένωσης