Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Οικονομίας,Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεώργιο Σταθάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Χρήστο Σπίρτζη, κοινοποιούμενη στον Υπουργό Επικρατείας κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη με τις θέσεις της για τη συνολική αναμόρφωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο Σπίρτζη