Η Ένωση ζήτησε από το Ίδρυμα Νεολαίας και δια βίου Μάθησης παράταση 8 ημερών της καταλητικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  σε 9 διαγωνισμούς, λόγω του ότι το ΕΣΗΔΗΣ τέθηκε εκτός λειτουργίας από 1 έως 8 Αυγούστου.