Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα την Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου,

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Κρήτης, κα Ανδρούλα Σουρουλλά, κήρυξε την έναρξη της ημερίδας  όπου αρχικά  παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη, εκτενώς οι  θέσεις και οι ενέργειες της ΠΕΔΜΕΔΕ σε σχέση με τα προβλήματα του κατασκευαστικού κλάδου και την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 στις δημόσιες συμβάσεις έργων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της ραγδαίας αύξησης της τιμής της ασφάλτου και των λοιπών προϊόντων του πετρελαίου.

Τα μέλη εξέφρασαν  την έντονη ανησυχία τους για τη ραγδαία  άνοδο της τιμής του πετρελαίου,  που  επηρεάζει άμεσα  το κόστος  κατασκευής των δημοσίων έργων και οδηγεί σε αδυναμία υλοποίησης των συμβάσεων και σοβαρότατη οικονομική ζημία των αναδόχων.

Η Ένωση, όπως υπογράμμισε ο Πρόεδρος κ. Μ. Δακτυλίδης, με τρεις πρόσφατες επιστολές της έχει προτείνει λύση στα αρμόδια Υπουργεία   να εμπεριέχονται το πετρέλαιο και τα παράγωγά του  στους προϋπολογισμούς μελετών δημοσίων έργων, ως  ξεχωριστά κονδύλια και  να καταχωρούνται ως «Απολογιστικά», όπως είχε συμβεί και στο παρελθόν σε αντίστοιχη περίοδο και το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε με επιτυχία με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1283 Β/2014.

Ακόμα τα μέλη ενημερώθηκαν ότι η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι η μοναδική Εργοληπτική Οργάνωση, δικαιούχος του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΕΣΠΑ 2014-2020, για την «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των Κατασκευών και Υλικών»,  προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εργαζομένων στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις  και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του νόμου και στις σύγχρονες μεθόδους της κατασκευής δημοσίων έργων.

Όπως ανέπτυξε ο κ. Δακτυλίδης, η ΠΕΔΜΕΔΕ έχει επεξεργαστεί την κατάρτιση εργαζομένων και στελεχών εργοληπτικών επιχειρήσεων στα κάτωθι αντικείμενα :

  • Στέλεχος διεκπεραίωσης διαδικασιών για τη συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές Δημοπρασίες)
  • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (ΒΙΜ)

Στη συνέχεια ο κ. Δακτυλίδης ενημέρωσε ότι η Ένωση μαζί με Εργοληπτικές Οργανώσεις από 12 χώρες μέλη της FIEC ανέλαβε την υλοποίηση του  διευρωπαϊκού  προγράμματος «Skills Brueprint for the Construction Industry» που εντάσσεται στο Erasmus+, και συγκεκριμένα στη δράση «Sector Skills Alliances» με    προϋπολογισμό 4.000.000€.

Σημειώθηκε ότι το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει κατάρτιση για τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της κυκλικής οικονομίας και της ψηφιοποίησης.

Τέλος, ακολούθησε ενημέρωση  και εντενής συζήτηση για τα ασφαλιστικά θέματα και τα θέματα του ΤΜΕΔΕ.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Ευρυπίδης Κουκιαδάκης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Ευρωπαϊκών και Διεθνών θεμάτων, κ. Γιώργος Αλεξάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, κ. Γιάννης Αναστασάκης, ο εκπρόσωπος του Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο  Διευθυντής  Συγκοινωνιακών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Μιχάλης Ψαρουδάκης, ο Διευθυντής  Υδραυλκών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Γεώργιος Κανδεράκης και η Διευθύντρια Συγκοινωνιακών Έργων Π.Ε. Ηρακλείου, κα  Χαρά Τριαματάκη.

Απο πλευράς ΠΕΔΜΕΔΕ παρευρέθησαν ο Πρόεδρος της Ένωσης, κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης, ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας της Ένωσης και εκπρόσωπος των Εργοληπτών στη ΔΕ τουΤΜΕΔΕ,κ.Ξενοφών Καρκαντζός και τα στελέχη της Νομικής Υπηρεσίας της Ένωσης,  κ. Ευθύμιος Αναγνωστόπουλος και κα Έφη Ζηροπούλου.

Η εκδήλωση στέφτηκε με ιδιαίτερη επιτυχία.