Η Ένωση με επιστολή της προς τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ζητά να ενταχθεί το παράβολο για την παραδεκτή άσκηση ένστασης κατά πρακτικού διαγωνισμού στην εφαρμογή του e-παράβολο