Κατατέθηκε προς διαβούλευση προσχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων και το σχετικό μητρώο.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται :

  • ένταξη όλων των ιδιωτικών κτηρίων και ενημέρωση σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση ή μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο
  • ένταξη όλων των δημόσιων κτηρίων μέσα σε μία 10ετία
  • περιοδικοί έλεγχοι ανά 8-15 έτη ανάλογα με το κτήριο
  • ενημέρωση μετά από κάθε εργασία – όπου υπεύθυνος ενημέρωσης είναι ο ιδιοκτήτης ενώ τη σχετική εργασία την κάνει ο αρμόδιος μηχανικός
  • το ΥΠΕΚΑ εκδίδει και αποστέλλει πιστοποιητικό πληρότητας της ταυτότητας

Τέλος με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού θα καθοριστούν οι επιπλέον απαιτούμενες λεπτομέρειες.

Περισσότερες πληροφορίες και με δυνατότητα σχολιασμού μπορείτε να αναζητήσετε στο http://www.opengov.gr/minenv/?p=5107