Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΜΕΔΕ, κ., Ξενοφών Καρκαντζός, από 02.10.2017 και εφεξής ο μόνος τρόπος απόδοσης και πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών όλων των ετών έως 31.12.2016 θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στις συνεργαζόμενες Τράπεζες (ΕΤΕ και ATTICA)