Η Διεύθυνση Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ ενημερώνει  ότι υπάρχει διαθέσιμη εφαρμογή στην ηλεκτρονική σελίδα του ΤΣΜΕΔΕ (etsmede) με την οποία οι ασφαλισμένοι  θα μπορούν να εκτυπώνουν τα αποκόμματα για τη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αφορά τους εν ενεργεία ασφαλισμένους (ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς  και όσους έχουν ενεργό διακανονισμό).

Προαπαιτούμενο για τη χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής είναι η εγγραφή του ασφαλισμένου στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ και η ταυτοποίηση των κωδικών του.