Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, άνοιξε πλέον η εφαρμογή έκδοσης ηλεκτρονικά της ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016( ημερομηνία λήξης της προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2016).

Η δυνατότητα αυτή ισχύει μόνο για τις ατομικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες για να λάβουν την παρατεταμένη μέχρι 30.09.2016 ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να απευθύνονται στο Ταμείο.