Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Ηπείρου ζητά την κατάλληλη στελέχωση και την εύρυθμη λειτοργία του Τμήματος Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας  Δημοσίων Έργων Ηπείρου