Η Ένωση απέστειλε διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Εργασίας ζητώντας του να μην επιτρέψει το καταστροφικό ενδεχόμενο της ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων κύριας ασφάλισης, της κατάργησης της αυτοτέλειας των Τομέων του ΕΤΑΑ και της κατάργησης της δυνατότητας εγγυοδοσίας αυτού.

Δηλώνει  επίσης οτι σε αντίθετη περίπτωση η ΠΕΔΜΕΔΕ θα χρησιμοποιήσει  όλα τα έννομα μέσα στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Την επιστολή κοινοποιεί στον Υπουργό Επικρατείας, στην Διοίκηση του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, στον Πρόεδρο του ΤΕΕ καθώς και στις Εργολητπικές και Μελετητικές Οργανώσεις