Ένας Έλληνας Πολιτικός Μηχανικός, ο Αντώνης Μεγρέμης, πήρε το δεύτερο ετήσιο βραβείο (2014) της European Society of Construction Law (ESCL) για την εργασία του στις υπερβολικά μεγάλες εκπτώσεις στους διαγωνισμούς δημοσίων έργων (“Abnormally Low Tenders: Objectifying Detection. Working towards economically sustainable procurement through a framework for the contracting authority to objectify the detection of abnormally low bids”). Το πρώτο βραβείο έλαβε ο Τζουλιαν Κιρστμαν για την εργασία του στα πολύ στενά περιθώρια που απομένουν στις εθνικές νομοθεσίες.

Οι κοινοτικές οδηγίες ζητούν εδώ και πολλά χρόνια τον έλεγχο των υπερβολικών εκπτώσεων στις δημοπρασίες.
Σε εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας 8 από τις χώρες της Κοινότητας έχουν εφαρμόσει σαφείς κανόνες του τι είναι υπερβολική έκπτωση και τα μέτρα που επιβάλλονται όταν κάποιος ξεπεράσει τα όρια. Η Ελλάδα ως γνωστόν δεν έχει εφαρμόσει ακόμα την σχετική νομοθεσία.
Η εν λόγω εργασία αφού διερευνά τις επιπτώσεις των υπερβολικών εκπτώσεων και των μεθόδων αντιμετώπισής τους, καταλήγει σε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις αντικειμενικοποίησης της εξέτασης του θέματος.

Τα μέλη της Ένωσης που ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητήσουν την εργασία του κ. Μεγρέμη από τα γραφεία της ΠΕΔΜΕΔΕ