Είναι πολύ πιθανόν να ζητηθεί η επιστροφή της κρατικής συμμετοχής σε μεγάλα έργα της Κοινότητας, στα οποία υπάρχουν τέλη χρήσης.

Συγκεκριμένα, με βάση την υπόθεση για τη γέφυρα του Όρεσουντ στη Δανία, που άνοιξε για το κοινό το 2000, κρίθηκε ότι η κρατική συμμετοχή σε έργα στρεβλώνει την αγορά και οφείλει να υπόκειται στους κανόνες της κρατικής βοήθειας. 

Συνεπώς έπρεπε να έχει την έγκριση της Επιτροπής, και μην έχοντάς την τώρα θα πρέπει να επιστραφεί. Στην κατηγορία αυτή πέφτουν τα έργα με κρατική χρηματοδότηση και όχι τα έργα ΤΕΝ-Τ, των διευρωπαϊκών δικτύων.

Το όλο θέμα δεν έχει τελεσιδικήσει σε όλες του τις πτυχές, όμως είναι προφανές ότι ανοίγει ένα μεγάλο ζήτημα για όλες τις σχετικές ρυθμίσεις.