Ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας καπνού.

Στο άρθρο 54 του νόμου αυτού ρυθμίζεται το πρόβλημα που είχε ανακύψει για την πολλαπλή παρακράτηση φόρου 3% στα  τεχνικά  έργα.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Αναμένεται η δημοσίευση του Νόμου στο ΦΕΚ