Με την ΠΟΛ 1020/2016 το Υπουργείο Οικονομικών κοινοποιεί την υπ΄αριθμ. 137/2014 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων στην περίπτωση εξωλογιστικού προσδιορισμού