ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ!!!

 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2016

ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ Α1 ΚΑΙ Α2  (ΑΤΟΜΙΚΑ & ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΟΝΟ 10 ΕΥΡΩ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ) 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΠΕΔΜΕΔΕ

ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 ΕΥΡΩ

 

 

  

ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

Α1

50

Α2

70

1η

90

2η

110

 

 

ΜΕΚ

                   ΣΤΕΛΕΧΗ

 

 

Α

40

Β

50

Γ

80

Δ

95

 

 

.

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΔΜΕΔΕ

 

ΕΤΟΥΣ 2016

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ : 10 ΕΥΡΩ

 

 

 

 

ΤΑΞΗ ΜΕΕΠ

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

ΕΥΡΩ

Α1

10

Α2

15

1η

20

2η

40

3η

90

4η

180

5η

304

6η

656

 7η *

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

 

1. Η εγγραφή νέου μέλους (τόσο ατομικής εργοληπτικής επιχείρησης όσο και εταιρείας ή στελέχους) ανέρχεται στα 10 Ευρώ.

 

2. Οι οικονομικές υποχρεώσεις του μέλους στην ΠΕΔΜΕΔΕ ξεκινούν από την ημερομηνία εγγραφής αυτού στα μητρώα της Ένωσης.

 

3. Οι συνδρομές τόσο ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων όσο και εταιρειών ή στελεχών μπορούν να καταβάλλονται σε δύο δόσεις ανά εξάμηνο.

 

 Η συνδρομή εταιρειών 7ης τάξης συμπεριλαμβάνει και ετήσια εισφορά τους στο Τμήμα EIC Διεθνών Εργολάβων (EuropeanInternationalContractors) του οποίου η ΠΕΔΜΕΔΕ είναι μέλος κατ’ αποκλειστικότητα.