Η Ένωση δημοσίευσε την Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 13.00 στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52).