Η Πρόσκληση για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση – Εκλογές του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης βρίσκεται εδώ