Νεώτερη επιστολή της Ένωσης προς τον Υπουργό Εσωτερικών με την οποία ζητά να εκδώσει άμεσα απόφαση για την επιχορήγηση των Δήμων για την εξόφληση δικαστικών αποφάσεων και διαταγών πληρωμής που θα καταστούν τελεσίδικες μέχρι την 30.06.2019