Απάντηση σε ερώτημα προς τη Δ/νση φορολογίας εισοδήματος ως προς τη φορολογική  αντιμετώπιση ποσών επιστροφής σε μετόχους ανώνυμων εταιρειών έπειτα απο μείωση μετοχικού κεφαλαίου