Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία ζητά την άμεση έκδοση της Εγκυκλίου για τις Ασυνήθιστα Χαμηλές Προσφορές