Η Ένωση με επιστολή της στην Υπουργό Εργασίας διαμαρτύρεται για τις προωθούμενες εξαιρετικά δυσμενείς και δυσάρεστες διατάξεις σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.