Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Εσωτερικών με την οποία ενημερώνει  πως ορισμένοι Δήμοι της χώρας δεν συμμορφώνονται με τις δικαστικές αποφάσεις και ζητά να προβεί η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου στις απαραίτητες ενέργειες