Η Ένωση με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζητά να αρθούν οι δυσμενείς προϋποθέσεις για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης