Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ με την οποία ζητά την άμεση εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 13 του άρθρου 39 Ν. 4387/2016 για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια ασφάλισης