Η  Ένωση απέστειλε επιστολή προς το Διοικητή του ΕΦΚΑ ζητώντας να δοθούν σαφείς οδηγίες ώστε να μην επιβάλλονται αδίκως εισφορές και πρόστιμα στους Εργολήπτες δημοσίων έργων