Η Ένωση ζητά την παρέμβαση του Υπουργού Υποδομών ώστε να επαναλειτουργήσουν άμεσα οι Επιτροπές, οι Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Υπουργείου