Η Ένωση προτείνει με επιστολή της στον Υπουργό Υποδομών συγκεκριμένες τροποποίησεις του άρθρου 72 Ν. 4412/2016 για τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβληματων αλόγιστων εκπτώσεων