Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία ζητά την παρέμβασή του για την επίλυση των προβλημάτων και την επαναλειτουργία των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων του Υπουργείου