Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών με την οποία ζητά την τροποποίηση της απόφασής του σχετικά με τις τιμές των εργασιών έργων πρασίνου στα περιγραφικά τιμολόγια, γιατί αυτές είναι πολύ χαμηλές