Η Ένωση απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκθέσεων δραστηριότητας στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ