Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία ζητά να δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άμεση και δημιουργική αξιοποίηση των αναπτυξιακών κονδυλίων και την προκήρυξη νέων έργων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020