Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητώντας την απαλοιφή της διάταξης που έχει κατατεθεί στη Βουλή και έχει αναδρομική ισχύ σχετικά με τις υπογραφές στο ΤΕΥΔ και στο ΕΕΕΣ.