Η Ένωση με επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης ζητά να ξεπεραστούν οι αγκυλώσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί πόροι και να προκηρυχθούν νέα έργα κυρίως μικρά και μεσαία σε ολόκληρη την περιφέρεια της χώρας.