Σε συνέχεια της συνάντησης του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Εργασίας, η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε στον κ. Βρούτση την, εγκριθείσα από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, αναλογιστική μελέτη για το ΤΠΕΔΕ από την οποία σαφώς προκύπτει η δυνατότητα αυξήσεως του χορηγούμενου ποσού του εφάπαξ στα μέλη μας