Η καθυστέρηση πληρωμών δημιουργεί σοβαρά ταμειακά προβλήματα στους Εργολήπτες, επισημαίνει η Ένωση στον Υπουργό Εσωτερικών και ζητά την επίλυση αυτού του προβλήματος που έχει ανακύψει.