Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την οποία  ζητά την ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας , αφού είναι άδικο να καλούνται οι εργολήπτες να επιλύσουν σοβαρά και χρόνια προβλήματα για τα οποία δεν φέρουν καμία ευθύνη