Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την οποία διευκρινίζει θέματα που αφορούν στην κράτηση 6%ο   στους λογαριασμούς πληρωμής δημοσίων έργων