Η Ένωση απέστειλε στην Περιφέρεια Αττικής επιστολή όπου  τονίζει τα κριτήρια με τα οποία πρέπει να επιλεγούν οι προσκαλούμενες εταιρείες για να κατασεκυάσουν κατεπείγοντα έργα