Η Ένωση απέστειλε επιστολή προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με την οποία ζητά την εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1068/2017 σχετικά με το τέλος επιτηδεύματος νομικών προσώπων που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών  και για το οικονομικό έτος 2011