Ο Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) απέστειλε επιστολή προς ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ με κοινοποίηση στο ΥΠΕΚΑ στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών ΑΠΕ με θέμα την προθεσμία έκδοσης μηνιαίων ενημερωτικών/εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ/Β σχετικά με την ΠΟΛ του Υπουργείου Οικονομικών 1129/3-6-2013, ΦΕΚ Β 1365/4-6-2013

Συγκεκριμένα: «Σε συνέχεια της ανωτέρω ΠΟΛ 1129/3-6-13 (σχετ. α) του Υπουργείου Οικονομικών οι παραγωγοί υποχρεούνται πλέον μέχρι την 20η εκάστου μηνός, αντί της 26ης που ίσχυε παλαιότερα, να υποβάλλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ τις περιοδικές χρεωστικές τους δηλώσεις ΦΠΑ για τον προηγούμενο μήνα. Τούτο όμως δεν καθίσταται εύκολα εφικτό με τον υπάρχοντα ρυθμό έκδοσης των μηνιαίων ενημερωτικών/εκκαθαριστικών σημειωμάτων από τους διαχειριστές η οποία αντί την 10η εκάστου μηνός όπως είχε ξεκινήσει ως διαδικασία, επί του παρόντος λαμβάνει χώρα πέριξ της 18 – 19ης και συνεπώς απομένει στους παραγωγούς οριακά διαθέσιμος χρόνος για να ολοκληρώσουν την διαδικασία.

Προς αποφυγή λοιπόν άδικων φορολογικών προστίμων εις βάρος των παραγωγών πέραν της ζημίας που ήδη υφίστανται από τις υπερημερίες πληρωμών, παρακαλούμε από τον ερχόμενο κιόλας μήνα όπως καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εμπρόθεσμη έκδοση των μηνιαίων σημειωμάτων την 10η του μήνα.»