Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη με τις πάγιες θέσεις της, ζητώντας παράλληλα και συνάντηση για περαιτέρω ενημέρωση.