Και το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔ Εύβοιας απευθυνόμενο στους βουλευτές του Νομού ζητά την ολοσχερή απόσυρση του προσχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό και την έναρξη διαλόγου με βάση τις αναλογιστικές μελέτες που το Ταμείο έχει εκπονήσει