Εστάλη επιστολή για τη μη νόμιμη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για τη Δευτέρα 23/12/2013 με παράλληλο αίτημα αναβολής αυτής και χορήγησης στοιχείων.

Εδώ η επιστολή.