Το Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Μεσσηνίας διαμαρτύρεται με επιστολή του προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. γιατί η διακήρυξη για το έργο “Εργασίες καθαρισμού τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου συλλογή και απομάκρυνση νεκρών ζώων στο Νομό Μεσσηνίας” περιλαμβάνει επιπλέον όρους που περιορίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων στον διαγωνισμό.