Με την ΠΟΛ 1160/2015 το Υπουργείο  Οικονομικών κοινοποιεί τις διατάξεις του Ν. 4334/2015, που αφορούν στις ρυθμίσεις για τη σύναψη συμφωνίας της χώρας μας  με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης