Πλήρεις  μελέτες με σαφείς σχετικές προβλέψεις και κοστολόγηση στους προϋπολογισμούς των έργων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και που περιβάλλοντος ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ, εκτός των άλλων, απο τον Υπουργό ΥΠΕΚΑ κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο